บุคลากร

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนกวิชาการตลาด ผู้ดูแลระบบ 319
2 สรุปจำนวนบุคลากร ผู้ดูแลระบบ 2535
3 แผนกวิชาคหกรรม ผู้ดูแลระบบ 3766
4 พนักงานโรงแรม ผู้ดูแลระบบ 4754
5 ยามรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ 4851
6 บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต ผู้ดูแลระบบ 5583
7 ข้อมูลบุคลากร 2553 ถึง 2555 ผู้ดูแลระบบ 6022
8 แผนกเทคนิคพื้นฐาน ผู้ดูแลระบบ 6296
9 แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้ดูแลระบบ 7308
10 คนงานภารโรง ผู้ดูแลระบบ 1748
11 เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ 8174
12 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 8968
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ดูแลระบบ 9697
14 แผนกวิชาการบัญชี ผู้ดูแลระบบ 8473
15 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลระบบ 7881
16 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้ดูแลระบบ 8223
17 แผนกวิชาช่างยนต์ ผู้ดูแลระบบ 8980