JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterYoutubeGoogleYahooPicasa

การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วันที่ 20 มกราคม 2565

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร งานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารและครูได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 มกราคม 2565

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยมีสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 14 ชิ้นงาน
ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ในระหว่างวันทีั่ 17 -18 มกราคม 2565 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนิการจัดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ในระหว่างวันทีั่ 17 -18 มกราคม 2565 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนิการจัดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ ออนไซต์ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง ให้บริการในการตรวจคัดกรอง
ณ อาคารสำนักงาน หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม...

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการจักเรียน นักศึกษา และ
นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ระหว่างวันที่
 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วันที่ 20 มกราคม 2565

  การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วันที่ 20 มกราคม 2565

 • คณะผู้บริหารและครูได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565

  คณะผู้บริหารและครูได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565

 • กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

  กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 มกราคม 2565

 • ในระหว่างวันทีั่ 17 -18 มกราคม 2565 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนิการจัดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  ในระหว่างวันทีั่ 17 -18 มกราคม 2565 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนิการจัดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 • นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

  นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

 

การรับสมัครนักเรียนโควต้าประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสื่อการสอนแผนกไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดจ้างตำแหน่งพน้กงานราชการ(ครู) ช่างเชื่อมโลหะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูช่างเชื่อม)

ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติงาน 4 ชั้น

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการครัวร้อน

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ครัวร้อน

ประกาศแผนจ้างเหมา รปภ วัทยาลัย

ใบแนบแผน จ้างเหมา รปภ วิทยาลัย

ประกาศแผนจ้างเหมา ธุรการ ศูนย์ธารโต

ใบแนบแผนจ้างเหมา ธุรการ ศูนย์ธารโต

ประกาศแผนจ้างเหมา นักการ ศูนย์ธารโต

ใบแนบแผนจ้างเหมา นักการ ศูนย์ธารโต

ประกาศแผนจ้างเหมา รปภ ศูนย์ธารโต

ใบแนบแผนจ้างเหมา รปภ ศูนย์ธารโต

แบบฟอร์บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อxผู้ได้รับการจัดจ้างตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ช่างยนต์

แบบฟอร์มรับเงิน 2,000 บาท ตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

คำสั่งปฏิบัติราชการงานวิทยาลัย

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้

  แพทย์ชาวอินโดนีเซีย ถูกศาลตัดสินจำคุก 6 เดือน หลังถูกจับได้ว่าแอบหลั่งน้ำอสุจิใส่ลงในอาหารของเพื่อนร่วมบ้าน
Read more...
  ขอให้รับฟังความเห็นจากคนรอบข้างมากขึ้น "ทิดสมปอง" โพสต์เตือนสติ "ทิดเอก ไพรวัลย์" หลังเผชิญดราม่าต่อเนื่อง
Read more...
   ได๋ ไดอาน่า โพสต์ถึงทิดไพรวัลย์ เผยความฝันของทิด อวยพรขอให้มีความสุข หลังมีดราม่าลาออกการเป็นพิธีกร
Read more...
  จับญาติ 11 คน ลักพาตัวคุณแม่ยังสาวไปรุมโทรม บังคับเดินประจานกลางเมือง ล้างแค้นหลังญาติถูกปฏิเสธรัก กระโดดให้รถไฟชนตาย
Read more...
  รอง ผบ.ตร. เผยหลักเกณฑ์รับเงินรางวัล ถ่ายคลิปรถไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
Read more...
  ขนลุกเบาๆ หอยแมลงภู่ เกาะโขดหินเกลื่อนหาดสมิหลา ผู้เชี่ยวชาญเผยเป็นปรากฏการณ์ปกติช่วงวางไข่
Read more...
  อาจารย์เผยภาพประทับใจ นักเรียน ม.6 สอบสัมภาษณ์เรียนพยาบาล สะดุดตาที่มือ หยาบและแห้งกร้านเพราะทำงานหนัก
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายไรฮ้าน  กองสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

link


RMS 2016

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง

[19 พ.ค.64] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2564
[09 มิ.ย.63] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2563
[11 พ.ย.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[17 พ.ค.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[19 มิ.ย.61] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2561
[25 พ.ค.60] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2560
[23 พ.ค.59] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2559
[2 พ.ย. 58] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2558
[13 มิ.ย. 57] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2557
[16 ส.ค. 56] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2556 
[23 ก.ค. 55] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2555 
[23 พ.ค.54] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2554

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้56
mod_vvisit_counterเมื่อวาน92
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้659
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา876
mod_vvisit_counterเดือนนี้2989
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา2982
mod_vvisit_counterทั้งหมด311293

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 75.101.211.110
,
Today: ม.ค. 29, 2022