JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterYoutubeGoogleYahooPicasa

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการิาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix-it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 วันพฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566 นายธนะนรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการิาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix-it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นประธานในพิธีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม...

ุ้คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้อง ประชาชน ที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติ จากธรรมชาติ อุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพรามัน วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566

 วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ลงพื้นที่ ตำบล บาลอ อ.รามันตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ
  ให้กับพี่น้อง ประชาชน ที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติ จากธรรมชาติ อุทกภัย พร้อมวางมาตรการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพรามัน
 
 
    
    
 
อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566
โดยมี นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565
ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานใน ณ โดมศรียะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานใน ณ โดมศรียะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
 

   

    

    

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยมีนางประกายแก้ว ศุภอักษร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ โดมศรียะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
 

    

    

    

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการิาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix-it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

  คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการิาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix-it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 • ุ้คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ  ให้กับพี่น้อง ประชาชน ที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติ จากธรรมชาติ อุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพรามัน วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566

  ุ้คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้อง ประชาชน ที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติ จากธรรมชาติ อุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพรามัน วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566

 • ผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานใน ณ โดมศรียะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

  ผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานใน ณ โดมศรียะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

 • พิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

  พิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพเบตงขอประรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดจ้างตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน (สาขาการตลาด)

วิทยาลัยการอาชีพเบตงขอประกาศขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ในตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาการตลาด 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูพิเศษสอนสาขาวิชาการตลาด


แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการทุนอุดหนุนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567

 

ตัวอย่าง อวท.17

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้

  "โต๋-ไบรท์" ขยายเรือนหอ ซื้อที่ดินข้างๆ เพิ่ม พร้อมเปิดคลิปพาทัวร์ทุกมุม! หลังใหญ่อลังการมาก
Read more...
  นักวิชาการ "โอฬาร" บอกมีล็อบบี้ สว. 50 ล้าน ชุดใหม่จากเพื่อไทย-ก้าวไกล ส่งสัญญาณชัด "สมชาย วงศ์สวัสดิ์" นั่ง ปธ.วุฒิ ชี้ขั้วอำนาจเก่าวางกลยุทธ์ผิดมันสมองสู้ "ทักษิณ" ไม่ได้
Read more...
  อ.เจษฎ์ เฉลยแล้ว "สีรุ้งบนเนื้อสัตว์" คืออะไร กินแล้วอันตรายไหม เจอบ่อยๆ แต่คนส่วนมากยังไม่รู้!
Read more...
  แท็กซี่ซวย เจอผู้โดยสารสาวหลอกให้ซื้อเหล้าขาว กินจนเมาปลุกไม่ตื่น โชเฟอร์ทำอะไรไม่ถูก จนต้องพามาส่งที่นี่
Read more...
  เจ้านายส่งข้อความมาอวยพร อ่านครั้งแรกไม่เป็นไร กลับมาอ่านประโยคถัดไปเจ้าสาวถึงกับทรุด ถูกไล่ออกฟ้าผ่ากลางงานแต่ง
Read more...
  แม่แอบเศร้า ส่งลูกไปเรียนที่ญี่ปุ่น 2 เดือน ผิวเปลี่ยนสีแทบจำไม่ได้ ผปค.แห่คอมเมนต์ แบบนี้ดีต่อเด็ก!
Read more...
  "น้ำหวาน รักษ์ณภัค" ใส่ชุดชั้นในสีดำยั่วๆ ท่อนบนท่อนล่างปิดแทบไม่มิดแล้ว
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

นายยศพล เวณุโกเศศ
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายธนะรัชต์  จุลรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

link


RMS 2016

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง

[09 พ.ค.67]คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน1/2567
[04 ต.ค.66]คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2/2566

[01 พ.ค.66] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2566

[10 พ.ค.65] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2565

[19 พ.ค.64] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2564

[09 มิ.ย.63] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2563
[11 พ.ย.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[17 พ.ค.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[19 มิ.ย.61] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2561
[25 พ.ค.60] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2560
[23 พ.ค.59] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2559
[2 พ.ย. 58] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2558
[13 มิ.ย. 57] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2557
[16 ส.ค. 56] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2556 
[23 ก.ค. 55] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2555 
[23 พ.ค.54] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2554

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้140
mod_vvisit_counterเมื่อวาน203
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้343
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา1193
mod_vvisit_counterเดือนนี้5015
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา5624
mod_vvisit_counterทั้งหมด429070

Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 3.239.11.178
,
Today: พ.ค. 27, 2024