ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ดูแลระบบ 152
2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ดูแลระบบ 99
3 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ผู้ดูแลระบบ 125
4 วิทยาลัยการอาชีพเบตงได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2546 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง ผู้ดูแลระบบ 156
5 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายมาริส บีฮิง ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 (คนใหม่) ผู้ดูแลระบบ 380
6 นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกและสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 336
7 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมชุมชนยามเย็น เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ในด้านการซ่อมแซมจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 317
8 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งและต้อนรับผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 320
9 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนจังหวัดยะลา ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 324
10 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต สาขา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 380

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL