ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 5
2 คณะผู้บริหารและครูได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 5
3 กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 5
4 ในระหว่างวันทีั่ 17 -18 มกราคม 2565 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนิการจัดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้ดูแลระบบ 3
5 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ 65
6 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้องด้วยคณะผู้บริหาร นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการจักเรียน นักศึกษา และนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 7/12/2564 ผู้ดูแลระบบ 63
7 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการประชุมพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา สหพันธ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ 65
8 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ 65
9 ผู้บริหารคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ 62
10 กิจกรรมมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ 63

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL