ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ดูแลระบบ 3
2 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 105
3 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 118
4 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 122
5 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 114
6 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมประชุมสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 109
7 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ดูแลระบบ 104
8 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 418
9 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตามได้ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณผู้เรียน วันที่ 6 มีนาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 403
10 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรได้ดำเนินงานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ิ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ผู้ดูแลระบบ 418

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL