ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ดูแลระบบ 43
2 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้น้ำเย็นของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ดูแลระบบ 41
3 ุผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้างานกิจกรรมเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานวิ่ง BTICEC RUN ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยการอาชีพเบตง ในรายการ #วันนี้ที่เบตง ณ สวท.เบตง ผู้ดูแลระบบ 54
4 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ดูแลระบบ 37
5 คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสันติชัย จงเกียรติขจน ผู้จัดการ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล ณ บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ดูแลระบบ 38
6 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ร่วมแสดงพลัง รณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด ”รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา“ ผู้ดูแลระบบ 58
7 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 ผู้ดูแลระบบ 56
8 วิทยาลัยการอาชีพเบตงได้เข้าร่วมในการแข่งขันอาหารไทย THE CHEF CHALLENGE 2024 ในหัวข้อ "ครัวไทยสู่ครัวโลก วัตถุดิบหลักจากเป็ด" ในระดับชั้น ปวส. #ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ โรบินสัน ศรีสมาน ไลฟ์สไตล์ กรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลระบบ 42
9 เข้าร่วมในการแข่งขันอาหารไทย THE CHEF CHALLENGE 2024 ในหัวข้อ "ครัวไทยสู่ครัวโลก วัตถุดิบหลักจากเป็ด" ในระดับชั้น ปวช. และปวส. ณ โรบินสัน ศรีสมาน ไลฟ์สไตล์ กรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลระบบ 47
10 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้รับเกียรติจาก YM DATO RAJA MUDZAFAR SHAH IBNI RAJA MOKHTAR มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ดูแลระบบ 42

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL