วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน
ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอัยเยอร์เวง วิทยาลัยการอาชีพเบตง