นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตามได้ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณผู้เรียน วันที่ 6 มีนาคม 2565

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตามได้ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณผู้เรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ได้มีการดำเนินงานทางด้าน
การแนะแนว การประชาสัมพันธ์ และจัดการศึกษาให้มีหลักสูตรที่รองรับการศึกษาในสายอาชีพในพื้นที่อำเภอเบตง วันที่ 6 มีนาคม 2565