นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรได้ดำเนินงานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ิ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing)

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรได้ดำเนินงานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ิ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) โดยได้มีท่าน ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการสอบ V-NET เข้าตรวจเยี่ยม กำกับและติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการสนามสอบ สำหรับการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และดำเนินการทดสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของสาธารณสุขและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด