นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการาอชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการาอชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคยะลา