คณะผู้บริหาร และครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุม
ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง