นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง