นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินติดตามการดำเนินงานวิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินติดตามการดำเนินงานวิทยาลัยการอาชีพเบตง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์