นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้ นายประดับ ชัยพานิชย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ติดต่อประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ วันที่ 19/11/64

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายประดับ ชัยพานิชย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมนายจตุรงค์ พรหมสุข ตำแหน่งหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนางสาวอัจฉรา เรียนรมย์ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ติดต่อประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ , และโรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสิโรรสยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามโครงการสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อรองรับการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา