นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต สาขา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต สาขา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563