คณะผู้บริหาร

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน  กองสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

            
นายประดับ ชัยพานิชย์   นายธนะรัชต์  จุลรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   และความร่วมมือ
    รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
    นักศึกษา