บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์แผนวิชาการตลาด

PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 11:25 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:10 น.

นางสาวอัจจิมา  ผลผลา
 

บทเรียนออนไลน์แผนวิชาเทคนิคพื้นฐาน

PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:12 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:58 น.

นายอับดุลเลาะ แนปิแน
 

บทเรียนออนไลน์แผนวิชาสามัญสัมพันธ์

PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 เวลา 23:38 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:58 น.

นางสาวสุธามาศ  สาเล็ง
 
นายมูหมัดอีซา  เจ๊ะนิ
 
นางสาวฤทัยรงค์  ศรีแก้ว
 
นางสาวปนัดดา แซ่ฟุ้ง
 
นางสาวรุสนีรา  การี
 
นางสาวนิชนันท์  เบ็ญญามา
 
นายฟารมาน  ดีมูเละ
 
 

บทเรียนออนไลน์แผนวิชาอาหารและโภชนาการ

PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 11:17 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:57 น.

นายสอและ เจ๊ะแว
 
นายอภิสิทธิ์ ตุ้งโรจน์
 
นางสาวอิสนาวตี  อาแว
 

บทเรียนออนไลน์แผนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 เวลา 23:42 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:56 น.

นายสุไลมาน  มะมิง
 
นางสาวตุลยา  ทิพย์มณเฑียร
 
นายกฤษณะ  สุวรรณละออ
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL