JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ต้อนรับนายประเสริฐ แก้วเพชร นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษา 3 ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

   

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมและตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ SEC วันที่ 8 มีนาคม 2561

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ต้อนรับนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา
เข้าเยี่ยมชมและตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
SEC TVET Career Center : Yala ณ อาคารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2561

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ประธานในพิธีโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านวิทยากรนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา
เรื่องการเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพ และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชรพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศ นักศึกษา ออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดปฐมนิเทศ นักศึกษา ออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
ซึ่งมีท่านวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงาน โดยนายสิทธิพงศ์ เหมกุสุมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด
มาร์มอเตอร์คาร์ และหัวข้อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมการทำงาน โดยนางสาวณชารีญา อินทองแก้ว นักการจัดการทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ ผู้บังคับการค่าย กำกับดูแลและค่ายลูกเสือวิสามัญ
วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

     

     

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 • ต้อนรับนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมและตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ SEC วันที่ 8 มีนาคม 2561

  ต้อนรับนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมและตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ SEC วันที่ 8 มีนาคม 2561

 • โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2561

  โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2561

 • ปฐมนิเทศ นักศึกษา ออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

  ปฐมนิเทศ นักศึกษา ออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  การประชุมใหญ่สภาประชาชนจีนเป็นเวลายาวนานกว่า 16 วัน เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการประชุมที่พลิกโฉมหน้าการเมืองจีนเลยทีเดียว เราลองมาดูว่า 5 เรื่องต้องรู้จากการประชุมครั้งนี้มีอะไรกันบ้าง
Read more...
  แม่ลูกสู้ชีวิตอาศัยกระท่อมริมคลอง เก็บเศษอาหารจากกองขยะและศาลพระภูมิ ให้ลูกสาวประทังชีวิต แถมต้องเดินไปเรียนวันละ 6 กิโลเมตร
Read more...
  ตร.จัดหนัก แจ้ง 4 ข้อหาตีนผี 18 ศพ โคราช ขณะผู้ต้องหายังอยู่ในรพ. รออาการดีขึ้นอายัดตัวฝากขังศาลต่อไป
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

 
 

 

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวาน47
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้352
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา485
mod_vvisit_counterเดือนนี้1419
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1870
mod_vvisit_counterทั้งหมด200885

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.224.148.23
,
Today: มี.ค. 23, 2018