JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterYoutubeGoogleYahooPicasa

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์และมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พร้อมด้วยนายมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้าย
ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
ในพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม
เพื่อรับฟังรายงานการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเบตง โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง
เข้าร่วมประชุม ในพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไกรลาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it
จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)
บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท ฯลฯ ทั้งนี้ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
และคณะครูที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม...

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีนายประมุข กออวยชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

   

    

    

    

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองเบตง
ร่วมแสดงความยินดี ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

    

    

    

    

    

    

    

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์และมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์และมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

 • นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566

  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566

 • นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)

  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)

 • นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

 • คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการทุนอุดหนุนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพเบตงเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา
โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนนักศึกเพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส.
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา

 

 

ตัวอย่าง อวท.17

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้

  "ดำดง" หรือ "นุ่น เนตรชนก" ดาวลิเกสายฮา ปาดน้ำตาเล่าชีวิต เคยถูกล็อกห้องเช่า เพราะไม่มีเงินจ่าย ปัจจุบันสานฝันซื้อบ้านให้แม่ได้สำเร็จ
Read more...
  เก็บตกฉลองวิวาห์ "สตางค์ กันตนา" จัดที่ริมทะเล เจ้าสาวสวยเซ็กซี่
Read more...
  เว็บไซต์ koreaboo นำเสนอเรื่องราวของ สาวยูทูบเบอร์ที่เคยเป็นชาวเกาหลีเหนือ ได้ออกมาพูดถึงสาเหตุที่ "Crash Landing On You" เป็นซีรีส์เกาหลีที่ดีที่สุด
Read more...
  แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เฟสบุ๊ก เกาะประเด็น “วันกะเทยไทยผ่านศึก” ชี้สยามเมืองยิ้ม แต่เข้ามาอยู่แล้วก็ควรทำตัวให้น่ารัก
Read more...
  รื้อแล้ว บันไดเจ้าปัญหา “ฝรั่งกร่างเตะหมอ” เจ้าของโครงการนำรถแบ๊คโฮ รื้อถอนออกทั้งหมดตามคำสั่งของเทศบาล ต.ป่าคลอก ภายใน 30 วัน
Read more...
  แม่ชม ถึงกับบอก น้อง...แม่กลับบ้านแล้วนะ แต่ก็ยังไร้การตอบกลับจาก น้องเกล
Read more...
  “เพชร พุ่มพวง” ไม่เชื่อ "แม่พุ่มพวง" เข้าร่างทรงแฟนคลับ พร้อมยืนยันชัดๆ จากปากตัวเอง เป็นชายแท้ 100 เปอร์เซน ปฏิเสธเปิดตัวแต่งหญิง
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

นายยศพล เวณุโกเศศ
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายธนะรัชต์  จุลรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

link


RMS 2016

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง

[04 ต.ค.66]คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2/2566
[01 พ.ค.66] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2566

[10 พ.ค.65] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2565

[19 พ.ค.64] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2564

[09 มิ.ย.63] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2563
[11 พ.ย.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[17 พ.ค.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[19 มิ.ย.61] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2561
[25 พ.ค.60] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2560
[23 พ.ค.59] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2559
[2 พ.ย. 58] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2558
[13 มิ.ย. 57] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2557
[16 ส.ค. 56] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2556 
[23 ก.ค. 55] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2555 
[23 พ.ค.54] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2554

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้116
mod_vvisit_counterเมื่อวาน199
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้526
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา1337
mod_vvisit_counterเดือนนี้903
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา6119
mod_vvisit_counterทั้งหมด415034

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 3.236.223.106
,
Today: มี.ค. 05, 2024