JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเบตง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเบตง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับชั้น ปวช.3,ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอเบตง พร้อมหน่วยงานต่างในพื้นที่อำเภอเบตง ณ สำนักสงฆ์ กม.4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอเบตง พร้อมหน่วยงานต่างในพื้นที่อำเภอเบตง ณ สำนักสงฆ์ กม.4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานดอกไม้บานที่เบตง ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานดอกไม้บานที่เบตง ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก ประธานในพิธีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ณ โครงการไม้ดอกเมืองหนาว หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ะหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรีและอุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายจตุรงค์ พรหมสุข ครู คศ.1 ทำหน้าที่รอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาองค์การ วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรีและอุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 มกราคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (Guangxi University of Foreign Languages)

วันที่ 28 มกราคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (Guangxi University of Foreign Languages) ประเทศจีน จำนวน 41 คน ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตง
โดยวิทยาลัยการอาชีพเบตงจัดกิิจกรรมการทำอาหารไทย ให้กับนักศึกษา ณ อาคารปฎิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเบตง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

  โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเบตง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอเบตง พร้อมหน่วยงานต่างในพื้นที่อำเภอเบตง ณ สำนักสงฆ์ กม.4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอเบตง พร้อมหน่วยงานต่างในพื้นที่อำเภอเบตง ณ สำนักสงฆ์ กม.4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานดอกไม้บานที่เบตง ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานดอกไม้บานที่เบตง ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ะหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรีและอุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ะหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรีและอุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี

 • วันที่ 28 มกราคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (Guangxi University of Foreign Languages)

  วันที่ 28 มกราคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (Guangxi University of Foreign Languages)

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  ภาพจากกล้องหน้ารถกระบะเป็นหลักฐาน หนุ่มขี่จักรยานยนต์แล้วเบี่ยงขวาจะเข้าซอยแบบกะทันหัน ทำให้เบรกไม่ทัน พุ่งชนกระเด็นเสียชีวิต
Read more...
Read more...
  เด็กชายชาวอินโดนีเซีย วัย 14 ปี สามารถ “ออกไข่” ได้... 2 ปี ออกไข่ปริศนานี้แล้วกว่า 20 ฟอง
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

 
 

 

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้83
mod_vvisit_counterเมื่อวาน93
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้454
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา410
mod_vvisit_counterเดือนนี้1630
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1747
mod_vvisit_counterทั้งหมด199226

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.234.233.48
,
Today: ก.พ. 23, 2018