JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบประเมินความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่
เข้าร่วมทดสอบประเมินความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ณ อาคารเรียน 2 วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมนิเทศและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมงาน "Entreprenure Programme (star quest tycoon "let's explore" ณ วิทยาลัยชุมชนบาลิ่ง ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 21 เมษายน 2561

ในวันที่ 21 เมษายน 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงพร้อมคณะ เข้าร่วมงาน "Entreprenure Programme (star quest tycoon "let's explore" ณ วิทยาลัยชุมชนบาลิ่ง ประเทศมาเลเซีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561

วันที่ 12 เมษายน 2561 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้การต้อนรับ|
ณ บริเวณจุดตรวจ กม.2 เทศบาลเมืองเบตง (ศอ.ร.) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว และบริการน้ำดื่ม ตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติภัยทางจราจรตามเส้นทาง ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 -17 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ บริเวณจุดตรวจ กม.2 เทศบาลเมืองเบตง (ศอ.ร.) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบประเมินความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบประเมินความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

 • โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

  โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

 • เข้าร่วมงาน

  เข้าร่วมงาน "Entreprenure Programme (star quest tycoon "let's explore" ณ วิทยาลัยชุมชนบาลิ่ง ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 21 เมษายน 2561

 • นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561

  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  คนใช้รถใช้ถนนในเมืองซางชิว มณฑลเหอหนานทางจีนตอนกลาง พากันงุนงงกับภาพเด็กหญิงออกมานั่งอยู่นอกรถแท็กซี่
Read more...
  พบศพสาววัย 52 ปี นอนเสียชีวิตภายในบ้าน โดยสภาพศพมีรอยช้ำตามร่างกาย เร่งติดตามกิ๊กต้องสงสัยหลังเข้ามาหาที่บ้านก่อนหายตัว
Read more...
  ตำรวจจราจรเมืองพัทยา เปิดใจ ไม่ได้ถีบแท็กซี่ ภาพที่เห็นเป็นการป้องกันตัวเพื่อให้พ้นจากการถูกชน
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

 
 

 

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวาน35
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้71
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา356
mod_vvisit_counterเดือนนี้906
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1210
mod_vvisit_counterทั้งหมด203374

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.166.172.180
,
Today: พ.ค. 21, 2018