JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายจตุรงค์ พรหมสุข ครู คศ. 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.09 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล อาชีวะวีถีเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิด“โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล อาชีวะวีถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 และร่วมประกวดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการประกวดดังนี้
ระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ มาล์กชาโคลก้านเปลือกทุกเรียน ,รองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงานกระดาษสาใบพลับพลึง ,ระดับปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครีมกันแดดหอมแดง
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสาประชารัฐ กิจกรรมปลูกปอเทียง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสนามบินยะรม ในวันที่ 3/7/61

ในวันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประชารัฐ
กิจกรรมปลูกปอเทียง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10
ณ บริเวณสนามบินยะรม หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

 • พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล อาชีวะวีถีเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

 • โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

  โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

 • โครงการจิตอาสาประชารัฐ กิจกรรมปลูกปอเทียง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสนามบินยะรม ในวันที่ 3/7/61

  โครงการจิตอาสาประชารัฐ กิจกรรมปลูกปอเทียง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสนามบินยะรม ในวันที่ 3/7/61

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

 
 

 

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวาน57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้418
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา460
mod_vvisit_counterเดือนนี้1710
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1996
mod_vvisit_counterทั้งหมด209074

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.196.73.22
,
Today: ส.ค. 18, 2018