JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตร์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะครู ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตร์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะครู ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ ของลูกเสือวิสามัญ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พร้อมสวนมนต์ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูเขาทอง อ.เบตง จ.ยะลา

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พร้อมสวนมนต์ และพบปะกับประชาชน เนื่องในวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูเขาทอง อ.เบตง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา พร้อมสวนมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายวิทยา ตั่นยืนยง ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาที่ร่วมการประกวดหนุ่มใต้สุดสยาม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายวิทยา ตั่นยืนยง ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาที่ร่วมการประกวดหนุ่มใต้สุดสยาม นายภัคพล แซ่ท่อง ระดับชั้น ปวส.1 แผนกอาหารและโภชนาการ หมายเลข 5 ในงานประเพณีของดีเบตง และงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 14–15 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ (โรงเรียนอนุบาลเบตง สุภาพอนุสร)

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตร์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะครู ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตร์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะครู ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พร้อมสวนมนต์ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูเขาทอง อ.เบตง จ.ยะลา

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พร้อมสวนมนต์ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูเขาทอง อ.เบตง จ.ยะลา

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายวิทยา ตั่นยืนยง ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาที่ร่วมการประกวดหนุ่มใต้สุดสยาม

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายวิทยา ตั่นยืนยง ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาที่ร่วมการประกวดหนุ่มใต้สุดสยาม

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจอยากประกอบธุรกิจเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. -16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ดำเนินการโดย ....
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560
เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะ สิงประดิษฐ์ 2560

ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  กองทัพบกควักเงิน เงิน 2,960 ล้านบาท จัดซื้อยานเกราะ ล้อยาง “สไตรค์เกอร์” จากสหรัฐเข้าประจำการเป็นแห่งแรกของโลก
Read more...
  ราคาผักสดตลาดโชคชัย 4 ลดหลายรายการ ขณะราคาไข่ไก่ปรับขึ้นเล็กน้อย หลังความต้องการมีสูง ด้านผู้ค้าดีใจมีรัฐบาลใหม่ หวังช่วยยกระดับความเป็นอยู่
Read more...
  Leanna Leonardo วัย 22 ปี เป็นนักศึกษาวิชากฎหมายมหาวิทยาลัย Gadjah Mada University ที่เมืองยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย โด่งดังข้ามประเทศหลังชาวเน็ตแชร์ภาพนั่งบัลลังก์ผู้พิพากษา
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวิทยา  ตั่งยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

RMS 2016

link


การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวาน60
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้341
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา512
mod_vvisit_counterเดือนนี้1329
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1756
mod_vvisit_counterทั้งหมด230225

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.211.135.32
,
Today: ก.ค. 20, 2019