JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

โครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อบิดา มารดา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรักและความเข้าใจต่อผู้ให้กำเนิด ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี 2562 (วันที่ 3 )
โดยได้รับเกียรติจากนายจตุรงค์ พรหมสุข ครู ค.ศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นวิทยากร
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมกลุ่มประจำฐาน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และละลายพฤติกรรม ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมกลุ่มประจำฐาน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และละลายพฤติกรรม
ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษาวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายที่จัดเจน และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้ศึกษาดูงานที่ส้อดกับวิชาชีพของตนเอง
ณ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 ) เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรพอเพียง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 )
โดยได้รับเกียรติจากนายทิพยา ตาพ่วง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรพอเพียง
ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 ) วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 ) โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเบตง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชนิดต่างๆ ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • โครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

  โครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมกลุ่มประจำฐาน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และละลายพฤติกรรม ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมกลุ่มประจำฐาน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และละลายพฤติกรรม ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 ) เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรพอเพียง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 ) เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรพอเพียง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 • โครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 ) วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)

แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560

เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะ สิงประดิษฐ์ 2560

ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  หนุ่มโรงงานบึ่งรถจากสุพรรณจะกลับบ้านเช่า ย่านบางบัวทอง เกิดชนโครมพุ่งชนท้ายรถพ่วง เมียที่นั่งมาด้วยเสียชีวิต
Read more...
  ตำรวจคุมตัวหนุ่มแค้นคับอก บุกฟันคู่อริต่อถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล ยอมรับผิดและขอโทษหมอ-พยาบาล โลกโซเชียลประณามต้อตอทำเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจพัง
Read more...
  แม่หอบผ้าอ้างจะไปซัก แต่หายตัวไปไม่บอกกล่าว ทิ้งลูกๆ 3 คนเผชิญชะตากรรม พ่อเด็กก็ยังติดคุก ติดต่อญาติฝ่ายแม่ก็ไม่รับเลี้ยง บอกให้ไปทิ้งสถานสงเคราะห์แล้วกัน
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวุฒิชัย  รัตน์น้อย
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

RMS 2016

link

 
 

 

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวาน40
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้58
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา494
mod_vvisit_counterเดือนนี้1092
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1572
mod_vvisit_counterทั้งหมด226427

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 35.175.248.25
,
Today: พ.ค. 20, 2019