JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
ร่วมพบปะนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมโฮมรูม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และการนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมโฮมรูม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และการนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีละศีลอด เดือนรอมฎอน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ อ. เบตง จ. ยะลา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:20 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีละศีลอด (เปิดปอสอหรือทานข้าวเย็นหลังจากบวช)ของชาวไทยมุสลิม เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และตรุษอิดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ อ. เบตง จ. ยะลา 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสเปิดทำการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง และนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสเปิดทำการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียน วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 • คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมโฮมรูม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และการนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมโฮมรูม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และการนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 • ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีละศีลอด เดือนรอมฎอน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ อ. เบตง จ. ยะลา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

  ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีละศีลอด เดือนรอมฎอน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ อ. เบตง จ. ยะลา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 • คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสเปิดทำการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

  คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสเปิดทำการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
ประกาศค่าลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)

แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560

เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะ สิงประดิษฐ์ 2560

ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  กัน นภัทร แสดงตัวชัดเจนแอบหวง "มารี เบิร์นเนอร์" ลงรูปเซ็กซี่ โชว์สัดส่วนสุดเป๊ะทุกองศา
Read more...
  จีนทดสอบ “รถไฟใต้ดินไร้คนขับ” เชื่อมต่อย่านในกลางเมืองกับสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ “ปักกิ่ง ต้าซิง”
Read more...
  นักการเมือง ผู้นำ บุคคลสำคัญในชลบุรีเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวคุณปลื้ม หลังทราบข่าวกำนันเป๊าะเสียชีวิต
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวุฒิชัย  รัตน์น้อย
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

RMS 2016

link

 
 

 

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวาน72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้386
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา382
mod_vvisit_counterเดือนนี้1051
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1805
mod_vvisit_counterทั้งหมด228191

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.161.31.247
,
Today: มิ.ย. 21, 2019