เลขาธิการ สอศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ดูแลระบบ 2680
2 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่าง ผู้ดูแลระบบ 2554
3 ประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน ผู้ดูแลระบบ 2668
4 ประชุมเตรียมการโครงการอาชีวะเกษตร เรนนี่ แคมป์ ครั้งที่ 1/2554 ผู้ดูแลระบบ 4539
5 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดูแลระบบ 3507
6 พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ แอ็ดดร้า ประเทศไทย(ADRA Thailand) ผู้ดูแลระบบ 4213