ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ประชาชน หลักสูตร ขนมไทยโบราณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 7
32 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) จังหวัดยะลา (หลักสูตรอาหารไทยพื้นบ้าน วันที่ 1 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 8
33 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ประชาชน วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 8
34 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เข้าเยี่ยม นักเรียนแผนกช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 1 เนื่องจาก ประสบอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์ วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 8
35 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ศึกษางานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Famer “สัมโชกุน” พืชเศรษฐกิจของเบตง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 9
36 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน รายวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 12
37 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชึพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(โรงเรียสมาอาฮัดดารุสสลาม) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่15 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 16
38 นายอิสมัน อิสสะมะแอ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาการพัฒนาสถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 13
39 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2562 ผู้ดูแลระบบ 14
40 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างได้ประชาชน รายวิชางานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ผู้ดูแลระบบ 12

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL