ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 60
2 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 70
3 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 70
4 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 60
5 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมประชุมสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ 59
6 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ดูแลระบบ 60
7 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 360
8 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตามได้ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณผู้เรียน วันที่ 6 มีนาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 356
9 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรได้ดำเนินงานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ิ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ผู้ดูแลระบบ 370
10 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการาอชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ดูแลระบบ 332

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL