ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบประเมินความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 15
2 โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 12
3 เข้าร่วมงาน "Entreprenure Programme (star quest tycoon "let's explore" ณ วิทยาลัยชุมชนบาลิ่ง ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 11
4 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 47
5 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 36
6 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง ผู้ดูแลระบบ 41
7 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกเสือค่ายย่อยที่ 1 จังหวัดยะลา ในงานชุมชนลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 36
8 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนและ อบรมในหัวข้อ ระบบกิจกรรมความดี ของนักเรียน นักศึกษา ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ ผู้ดูแลระบบ 40
9 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง วันที่ 2 เมษายน 2561 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ดูแลระบบ 49
10 วันที่ 1 เมษายน 2561 การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 43

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL