ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิทยาลัยการอาชีพเบตงได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2546 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง ผู้ดูแลระบบ 30
2 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายมาริส บีฮิง ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 (คนใหม่) ผู้ดูแลระบบ 245
3 นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกและสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 197
4 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมชุมชนยามเย็น เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ในด้านการซ่อมแซมจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 207
5 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งและต้อนรับผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 200
6 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนจังหวัดยะลา ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 207
7 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต สาขา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 200
8 บริษัทมาร์ มอเตอร์ คาร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พาราโค้ดดิ้ง จำกัด ดำเนินการเข้ามอบ สีพ่นรถยนต์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเบตง เพื่อสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 197
9 นายไรอ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ดูแลระบบ 193
10 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายไรฮ้าน กองสิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 194

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL