ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 8
2 คณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 8
3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 8
4 ผู้บริหารลงพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 36 ไร่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเศษฐกิจพอเพียง ผู้ดูแลระบบ 8
5 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 9
6 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจครอบครัวนายสุเมธ บือนา วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 4
7 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ -
8 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมประเพณีชักพระ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ -
9 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ -
10 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายจตุรงค์ พรหมสุข ร่วมมอบพวงหรีดและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของรองฯ สมบูรณ์ หลักทรัพย์ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ -

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL