ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 46
2 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 50
3 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมโฮมรูม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และการนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 37
4 ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีละศีลอด เดือนรอมฎอน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ อ. เบตง จ. ยะลา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 42
5 คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสเปิดทำการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 42
6 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พบปะนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 41
7 โครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 62
8 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมกลุ่มประจำฐาน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และละลายพฤติกรรม ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 55
9 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 52
10 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 ) เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรพอเพียง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 56

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL