วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมนิทรรศการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมภาคใต้ วันที่ 18-21 สิงหาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสราวุฒิ คงสุข ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมนิทรรศการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช