ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

แบบฟอร์บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ช่างยนต์

แบบฟอร์มรับเงิน 2,000 บาท ตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

คำสั่งปฏิบัติราชการงานวิทยาลัย

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder