ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับทุน ปวส. จชต. ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าปีการศึกษา 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)

แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562

รายชื่อผู้ผ่านการจัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูพิเศษสอน สาขาช่างไฟฟ้า 

วผ.1 ภาคเรียนที่ 1/2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560

เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะ สิงประดิษฐ์ 2560

ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder