ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการทุนอุดหนุนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพเบตงเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา
โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนนักศึกเพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส.
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา

 

 

ตัวอย่าง อวท.17

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder