ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข

PDFพิมพ์อีเมล

นับเลข
คำศัพท์
หนึ่ง ซาตู (satu)
สอง ดัว (dua)
สาม ทิก้า (tiga)
สี่ เอ็มแพท (empat)
ห้า ลิม่า (lima)
หก อีนาม (enam)
เจ็ด ทูจู (tujuh)
แปด ลาพัน (lapan)
เก้า เซ็มบิลัน (sembilan)
สิบ เซปูลู (sepuluh)
วัน ฮาริ (hari)
สัปดาห์ มิงกุ (minggu)
เดือน บูลาน (bulan)
ปี ทาฮุน (tahun)
กี่โมงแล้ว อาปาคา มาซ่า (apakah masa)
ชั่วโมง แจม (jam)
   
เวลาช่วงเช้า (AM)  
ตี 1 ปุกูล ซาตู ปากิ (pukul satu pagi)
ตี 2 ปุกูล ดัว ปากิ (pukul dua pagi)
ตี 3 ปุกูล ทิก้า ปากิ (pukul tiga pagi)
ตี 4 ปุกูล เอ็มแพท ปากิ (pukul empat pagi)
ตี 5 ปุกูล ลิม่า ปากิ (pukul lima pagi)
6 โมง ปูกูล อีนาม ปากิ (pukul enam pagi)
7 โมง ปุกูล ทุจู ปากิ (pukul tujuh pagi)
8 โมง ปูกูล ลาปัน ปากิ (pukul lapan pagi)
9 โมง ปุกูล เซ็มบิลัน ปากิ (pukul sembilan pagi)
10 โมง ปุกูล เซปูลู ปากิ (pukul sepuluh pagi)
11 โมง ปุกูล เซเบลัส ปากิ (pukul sebelas pagi)
12.00 น. เที่ยง เทนกาฮาริ (tengahari)
   
เวลาช่วงบ่าย (PM)  
13.00 น. ปุกูล ซาตู ปิตัง (pukul satu petang)
14.00 น. ปูกูล ดัว ปิตัง (pukul dua petang)
15.00 น. ปุกูล ทิก้า ปิตัง (pukul tiga petang)
16.00 น. ปุกูล เอ็มแพท ปิตัง (pukul empat petang)
17.00 น. ปุกูล ลิม่า ปิตัง (pukul lima petang)
18.00 น. ปุกูล อินาม ปิตัง (pukul enam petang)
   
เวลาช่วงค่ำ (PM)  
19.00 น. ปุกูล ทุจู มาลาม (pukul tujuh malam)
20.00 น. ปุกูล ลาปัน มาลาม (pukul lapan malam)
21.00 น. ปุกูล เซ็มบิลัน มาลาม (pukul sembilan malam)
22.00 น. ปุกูล เซปูลู มาลาม (pukul sepuluh malam)
23.00 น. ปุกูล เซเบลัส มาลาม (pukul sebelas malam)
24.00 น. เทนกา มาลาม (tengah malam)
   
  *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน