แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

PDFพิมพ์อีเมล

                             นายมูฮำมัดฟาเดล  บราเฮ็ง
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

 
  นายสูดีรมัน  อีแต
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

 
   
  นายต่วนมะรูดี  ต่วนดือราแม
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร