แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

PDFพิมพ์อีเมล

 

                             นายต่วนมะรูดี  ต่วนดือราแม
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
 
นายสูดีรมัน  อีแต
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
 
  นายณัฐชา  ไชยหมาน
วุฒิการศึกษา ป.ตรี