นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)

PDFพิมพ์อีเมล

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it
จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)
บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท ฯลฯ ทั้งนี้ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
และคณะครูที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา