นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

PDFพิมพ์อีเมล

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีนายประมุข กออวยชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง