คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

PDFพิมพ์อีเมล

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองเบตง
ร่วมแสดงความยินดี ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง