คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวรุสนีรา การี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา จังหวัดนราธิวาส

PDFพิมพ์อีเมล

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวรุสนีรา การี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา จังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมแสดงความยินดี ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา