วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา พร้อมนางสาวอัจจิมา ผลผลา นางสาวรุสนีรา การี
นางสาวนิชนันท์ เบ็ญญามา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องจัดเลี้ยงยะรม อาคารปฏิบัติการแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง