โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายไรฮ้าน กองสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์ อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมฯ วิทยาลัยการอาชีพเบตง