วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง