วิทยาลัยการอาชีพเบตงได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2546 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) เป็นประธานในพิธี
วันที่ 8 เมษายน 2546 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง