นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกและสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563

PDFพิมพ์อีเมล

นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกและสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน
สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46
ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี