นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งและต้อนรับผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่ง
และต้อนรับผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา