นายไรอ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรอ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง
เข้าร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้