นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานในการเตรียมความพร้อมด้านการปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบของวิทยาลัย ฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย
รองผู้อำนวยการ ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานในการเตรียมความพร้อมด้านการปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบของวิทยาลัย ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา ต่อไป