นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา
ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง