นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจครอบครัวนายสุเมธ บือนา วันที่ 15 ตุลาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจครอบครัวนายสุเมธ บือนา
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องจากบุตรชายป่วยเข้ารักษา 
 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา