วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน รายวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วันที่ 31 สิงหาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบ