วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอำเภอธารโต เป็นประธานในพิธีเปิด และนายมาริส บีฮิง ผู้อำนวยการศูนย์อบรมวิชาชีพอำเภอธารโต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา