วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างได้ประชาชน รายวิชางานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างได้ประชาชน รายวิชางานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม หลักสูตร 30 ชั่วโมง
ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนดารุลวิทยา กาแปะกอตอ นอก