โครงการนวสัมพันธ์ (การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน) วันืที่ 28 สิงหาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินจัดโครงการนวสัมพันธ์ (การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน) จัดโดยแผนกอาหารและโภชนาการ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง