นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายสราวุฒิ คงสุข หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต จังหวัดยะลา