ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนครู นร. ไทย -อินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนครู นร. ไทย -อินโดนีเซีย
ประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมส่งคณะผู้บริหาร จากประเทศอินโดนีเซียเดินทางกลับ ณ โรงแรมญันนะตี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา