วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการต้อนรับคณะจากอินโดนีเซีย วันที่ 19 มิถุนายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการต้อนรับคณะจากอินโดนีเซีย โดยมี นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา โดยเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน แต่ละแผนกวิชาของวิทยาลัยการอาชีพเบตง ทั้งนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพเบตงได้นำคณะอินโดนีเซียเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว
และสัมผัสพหุวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในอำเภอเบตง