วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง