วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการสอบความรู้ความทางถนัดทางวิชาชีพ รอบที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ในการสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ รอบที่ 2 
ณ อาคารเรียน 2 วิทยาลัยการอาชีพเบตง