พนักงานโรงแรม

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:46 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:45 น.

 

นางสาวทัศนียา   บุงอสตู    
นายตอเละ  มะลี    
นายแวหะมะมูยาฮีดี  หะยีดาโอ๊ะ    
นางสาวพัชรินทร์  สาทิพย์จ้นทร์    
นายมะโซฟี  เจะเซะ    

 

   

 

 


นางสาวทัศนียา บุงอสตู
นายตอเละ มะลี
   
นายพัชรินทร์ สาทิพย์จันทร์
   
   
 
   

 

มะลี

 

มะลี