แผนกวิชาการบัญชี

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:28 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 18:23 น.

 

                           นางนภสร  ปานแก้ว
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี
 
  นางสาวอัจจิมา  อัลภาชน์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การตลาด
 
   
 

นายเอกชัย  สะอิ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บัญชีบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี

 

  นางสาวต่วนอารียา  ตะมาแง
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี
 

 

  นางสาวนิธิมา  ดี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี