แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2022 เวลา 11:30 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 18:21 น.

 

                             นายต่วนมะรูดี  ต่วนดือราแม
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
 
นายสูดีรมัน  อีแต
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
 
  นางสาวนริศรา  ผิวฝอง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี