แผนกวิชาช่างยนต์

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2022 เวลา 11:42 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 18:15 น.

                                                            
 
  นายภัตชระวิทย์  ณุวงษ์ศรี
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
  นายจตุรงค์  พรหมสุข
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เครื่องกล
 
  นายพิรนันต์  สุวประพันธ์
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
  นายอดิศักดิ์ ยุ่งนาค
วุฒิการศึกษา ปตรี  วิชาเอก เครื่องกล
 
นายดาวุธ  มะมิง
  วุฒิการศึกษา  ป.ตรี ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​บัญฑิต สาขาวิชา​วิศวกรรม​เครื่องกล